خریداران سکه پیش‌فروشی بابت هرقطعه ۲.۳میلیون تومان سود می‌کنند !

خریداران سکه پیش‌فروشی بابت هرقطعه ۲.۳میلیون تومان سود می‌کنند !

با این حساب اون جوان 32 ساله که پادوی یک شرکت بود و 55 میلیارد تومن سکه خرید، 87 میلیارد تومن سود کرد
read more