فقط یه ایرانی میتونه …

فقط یه ایرانی میتونه …

فقط یه ایرانی میتونه تو ترافیک و بدبختی بره شمال تو پارک بخوابه، نیمرو و چای کیسه ای بخوره، یه هفته حموم نره و فک کنه تفریح کرده :)))
read more